ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2554

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET คณิต อังกฤษ สังคม  ป.6 ปี 2554 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ไทย วิทย์ สุขศึกษา ศิลป ป.6 ปี 2554 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ O-NET ทุกวิชา ป.6 ปี 2554 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET คณิต อังกฤษ สังคม  ม.3 ปี 2554 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ไทย วิทย์ สุขศึกษา ศิลป ม.3 ปี 2554 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ O-NET ทุกวิชา  ม.3 ปี 2554 >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

 

ความเห็นของผู้ชม