ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2555

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET วิทยาศาตร์ ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET การงานอาชีพเทคโนโลยี ป.6 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET คณิตศาสตร์ ม.3  ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สังคมศึกษา ม.3  ปี 2555 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สุขศึกษา ม.3 ปี 2555 >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

ความเห็นของผู้ชม