ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2558

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET วิทยาศาตร์ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดต้นฉบับทุกวิชา จาก สทศ.>>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

 

ความเห็นของผู้ชม