ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET ทุกวิชา ปี 2548-2551

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ทุกวิชา (ไม่มีเฉลย) ปี 2548 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ทุกวิชา (ไม่มีเฉลย) ปี 2549 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ทุกวิชา (ไม่มีเฉลย) ปี 2550 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ทุกวิชา (ไม่มีเฉลย) ปี 2551 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ O-NET เฉพาะ ม.6 ปี 2548-2552 >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

ความเห็นของผู้ชม