ค้นหา

ดีเดย์ วันที่ 5 ก.พ.2565 สอบ ‘ครูผู้ช่วย สพฐ.’ รอบทั่วไป

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 รับสมัครวันที่ 4-10 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครกว่า 1.7 แสนราย และได้เลื่อนการสอบออกไป เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากเดิมที่กำหนดจะจัดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินสอบอย่างเป็นการแล้ว ดังนี้

  • ผู้สมัครสอบภาค ก และ ข ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธันวาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ข ตามที่แจ้งความประสงค์สอบ วันที่ 21 มกราคม 2565
  • สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
  • สอบภาค ข ประสบการณ์ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
  • สอบภาค ค ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน และสอบสาธิตปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และ
  • ประกาศผลสอบแข่งขัน ตามวันเวลา ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กำหนด

โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565

นายอัมพรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปครั้งนี้แทนตำแหน่งว่าง กว่า 1 หมื่นอัตรา ส่วนการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16 กว่า 4 พันอัตรา ดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคมที่ผ่านมา และจะประกาศผลสอบวันที่ 17 ธันวาคมนี้

สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน เห็นชอบปรับวิธีการจัดสอบแข่งขัน จากเดิมต้องสอบในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น มาเป็นสามารถสอบในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา หรือจังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบันได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางข้ามจังหวัดลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สพฐ.ได้มีการประเมินสถานการณ์ คิดว่าสามารถจัดสอบได้ไม่มีปัญหา เพราะขณะนี้การแพร่ระบาดลดลง ผู้ได้รับวัคซีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบออนไซต์ไม่ใช่ออนไลน์ แต่กำชับทุกสนามสอบให้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมาคณะกรรมการ ก.ค.ศ.มีการปรับวิธีการสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยลดการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ผู้สมัครสามารถสอบในจังหวัดที่ตนเองอาศัยได้

ดังนั้นจึงไม่ค่อยกังวลมากนัก แต่ขอเตือนผู้สมัครให้ดูแลสุขภาพอนามัยให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงวันสอบ” นายอัมพรกล่าว

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม