ค้นหา

ข้อสอบจริงในการสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2562

 

 

ที่มา ; LINE

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างข้อสอบจริง สอบผอ.เขต ปี 2562 >>>

ดาวน์โหลดไฟล์แนวข้อสอบเตรียมสอบรอง ผอ.เขต ปี 2562 >>>

ความเห็นของผู้ชม