ค้นหา

ความรู้ความสารถทั่วไป ; สรุปสูตรเลขใช้สอบภาค ก (ก.พ. ท้องถิ่น และ กทม.)

 

 

ที่มา ; Fage พี่แมง ป 

ความเห็นของผู้ชม