ค้นหา

คุรุสภาเตรียมตั้งคณะทำงานพัฒนาการให้ตั๋วครู

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะรักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาที่มีน.ส.ตรีนุชเทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้คุรุสภาพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตฯ และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการทดสอบความรู้วิชาเอกนั้น เร็วๆ นี้ ตนเตรียมที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการจะมาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มสถาบันผลิตครู เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงนำเรื่องการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไปเทียบเคียงกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิชาชีพอื่นๆ ด้วยว่า แต่ละสภาวิชาชีพมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร และของวิชาชีพครูความเหมาะสมจะอยู่ในจุดใด ซึ่งคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ 

ส่วนประเด็นที่มีการมองว่า ไม่ควรยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี กลุ่มแรกยังไม่ได้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ นั้น ผมมองว่าเรื่องคงต้องเป็นหน้าที่จองคณะทำงานชุดนี้ ที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน และทุกๆ มิติ โดยจะมีการนำผลการสอบจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้มีวิเคราะห์ร่วมกันด้วย ทั้งนี้ผมคาดว่าจะมีการประชุมคณะทำงานครั้งแรกในต้นเดือนมีนาคมนี้” รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าว 

คุรุสภา เตรียมตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คาดประชุมนัดแรกเดือน มี.ค.นี้ 

ที่มา ; เดลินิวส์ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของผู้ชม