ค้นหา

สอบตั๋วครูวันแรกเรียบร้อย เตรียมต่อยอดสอบออนไลน์

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 

นายประวิตกล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบวันแรกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยในการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ จำนวน 36,177 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 36,075 คน และชาวต่างประเทศ 102 คน มี 11 จังหวัด 29 สนามสอบ จำแนกผู้มีสิทธิเข้าสอบตามสนามสอบ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ 6,779 คน จ.นนทบุรี 790 คน จ.นครปฐม 3,346 คน จ.นครราชสีมา 3,656 คน จ.อุบลราธานี  2,587 คน จ.มหาสารคาม 4,872 คน จ.กาฬสินธุ์ 1,990 คน จ.เชียงใหม่ 3,027 คน จ.พิษณุโลก 4,067 คน จ.นครศรีธรรมราช 2,044 คน และ จ.สงขลา 3,019 คน ส่วนการทดสอบวันแรกที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 1,362 คน 55 ห้องสอบ 

คาดว่าการสอบทั้ง 2 วัน จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนผู้เข้าสอบที่เดินทางมาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง สนามสอบจะมีห้องแยกให้สอบเพื่อความปลอดภัยที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มอบหมายให้คุรุสภา ไปพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของประเทศ ขณะเดียวกันต้องคัดกรองผู้เข้าสู่วิชาชีพอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งผมจะเสนอรายชื่อคณะทำงานเพื่อผลักดันเรื่องนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ลงนามแต่งตั้งต่อไป คาดว่าจะเริ่มทำงานได้ภายในเดือนมีนาคมนี้” นายประวิตกล่าว

นายประวิตกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 คาดว่าจะจัดสอบภายในเดือนตุลาคมนี้ คุรุสภาจะพยายามผลักดันให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพราะเห็นแล้วว่าการสอบในรูปแบบเดิมอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้ดูแล คาดว่าจะใช้มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ 

ด้านนางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่จัดสอบระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ โดย 

    · วันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะสอบ 3 วิชา คือ สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ

    · วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สอบวิชาชีพครู

สำหรับสนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิสอบ 1,362 คน จำนวน 55 ห้องสอบ ห้องสอบละ 25 คน ไม่มีชาวต่างชาติเข้าสอบ มีผู้มีความต้องการพิเศษ 10 ราย คือ อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 2 ราย พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป ผู้บกพร่องทางการมองเห็น 3 ราย บกพร่องทางร่างกาย 2 ราย 

ในการจัดทดสอบยังมีผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษทั่วประเทศ มีดังนี้ เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น 15 คน ตั้งครรภ์ 90 คน บกพร่องทางการได้ยิน 4 คน และบกพร่องทางร่างกาย 6 คน เป็นต้น ขณะที่บางคนต้องนั่งวิลแชร์ ซึ่งทางสนามสอบต่างๆ ก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของ สทศ. 

นอกจากนี้ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วย” นางศิริดากล่าว

มติชนออนไลน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของผู้ชม