ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2564

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2564

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  วิชาคณิตศาสตร์

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  วิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  วิชาคณิตศาสตร์

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษ

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  วิชาวิทยาศาสตร์

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 256ภาษาไทย

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564   คณิตศาสตร์

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564   สังคมศึกษา

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564   ภาษาอังกฤษ

 

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564   วิทยาศาสตร์

 

ที่มา ; สทศ.

ความเห็นของผู้ชม