ค้นหา

การรับสมัครนักศึกษาทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 – 2561

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> 

ที่มา ; สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม