ค้นหา

ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ.

 

 

คลิก ประกาศ สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

ข่าวต่อเนื่อง

สพฐ.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ(ส่วนกลาง) 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ส่วนกลาง) จำนวนตำแหน่งว่าง 11 สายงาน (88 อัตรา) 

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) 

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

คลิกรายชื่อ สถานที่และหลักสูตรสอบฯ ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/ 

 

 

ที่มา ; สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น