ค้นหา

หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ รองและผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

 

แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2730 , 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 คลิกรายละเอียด >>>

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkgerL5DozzssIsWr?e=2ArBAo

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 12/2565 คลิกรายละเอียด>>>

 

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkgiHe90jIlBpdXqe?e=mR6z9J

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 13/2565 คลิกรายละเอียด>>>

 

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkgnv1zRaqBjetc8I?e=0O460f

 

ที่มา ; สพฐ., สำนักงาน ก.คศ.