ค้นหา

คุรุสภาจ่อยกเลิกสอบ ‘ภาษาไทย-อังกฤษ-ดิจิทัล’ ขอตั๋วครู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งจากสถาบันผลิตครู นิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาในระดับปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 5,500 คน โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำเสนอกรอบแนวคิดใหม่ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง 90% เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับวิธีขอใบอนุญาตฯ และเห็นด้วยที่จะให้มีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป แต่ให้ลดวิชาที่จะสอบเหลือเพียง 2 วิชา คือ วิชาชีพครู และวิชาที่สอน ส่วนทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ใช้การรับรองหลักสูตรแทน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป เพื่อให้คณะกรรมเห็นชอบ และปรับเป็นข้อบังคับเพื่อนำไปประกาศใช้ต่อไป 

ที่เห็นด้วยกับการยกเลิกการทดสอบใน 3 วิชานี้ เนื่องจาก ที่ได้มีการทดสอบวิชาภาษาไทยมา 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการทดสอบผ่านกว่า 95% ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนมีความสามารถด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องจัดสอบให้เปลืองงบประมาณ และเสียเวลา ขณะที่วิชาดิจิทัล ก็ผ่านถึง 70% ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ครูต้องมีอยู่แล้ว ก็ไม่น่าเป็นห่วงที่ต้องมาจัดทดสอบอีก ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันผลิตครู ที่ต้องพัฒนาเด็กระหว่างเรียนและทดสอบเด็กอยู่แล้ว โดยทั้งหมดนี้จะนำไปกำหนดในการรับรองหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ด้วย ”นายประวิต กล่าว 

มติชนออนไลน์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น