ค้นหา

ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) โดยเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ 

 คลิกประกาศสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ปี 2565 >>>

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) 

ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียด ได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
(หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. (ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วัน) ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th (การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ) 

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ 

คลิกรายละเอียดประกาศสอบ >>> 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น