ค้นหา

ชง ก.ค.ศ. จัดสอบ ‘ผอ.ร.ร.’ พร้อมกันทั่วประเทศ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน มีมติชะลอการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา และมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ปรับแก้หลักเกณฑ์ใหม่นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ปรับแก้หลักเกณฑ์การคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาปลายเดือนมิถุนายนนี้ หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ก็ประกาศรับสมัครได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 

รศ.ดร.ประวิตกล่าวต่อว่า สำหรับการปรับแก้ดังกล่าว เพื่อให้การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้

          1. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) แต่ละจังหวัด จัดสอบในวัน เวลาเดียวกันทั่วประเทศ จากเดิมที่ให้แต่ละ กศจ. กำหนดปฏิทินจัดสอบเอง

          2. ข้อสอบต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ

          3. ให้หน่วยงานต้นสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดูแลงบประมาณในการจัดสอบเอง ทั้งนี้ กศจ.ยังเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ส่วนการออกข้อสอบ เป็นอำนาจของ สพฐ.ดำเนินการ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

การจัดสอบที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้แต่ละ กศจ. เปิดรับเอง ทำให้เกิดความวุ่นวาย ผู้สมัครวิ่งสอบหลายที่ ทำให้ราชการเสียประโยชน์ หากจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ จะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง ยังแก้ปัญหาในเรื่องการยืนยันสิทธิ เพราะจะเลือกสมัครสอบได้ที่เดียวเท่านั้น ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบคัดเลือกในจังหวัดที่ต้องการอย่างแท้จริง” รศ.ดร.ประวิตกล่าว 

รศ.ดร.ประวิตกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังอยู่ระหว่างปรับแก้หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)  เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องให้พัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรกลุ่มนี้ ทั้งการคัดเลือกไปจนถึงการแต่งตั้งโยกย้าย จากเดิมที่ใช้กติกาเดียวกับ การสอบข้าราชการของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของบุคลากรทางการศึกษา อย่างไรก็ตามการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ ถือเป็นการปรับระบบครั้งใหญ่ เพื่อให้บุคลากร 38 ค (2) มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น 

มติชนออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น