ค้นหา

ยกระดับการสอนของครูไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในภาคการศึกษา ครู เป็นอาชีพที่ต้องปรับตัวไม่น้อยในยุคนี้ โดยอาศัย เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลูกศิษย์สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่ทันกับยุคสมัย  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเด็กไทยต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระบบออนไลน์ ดังนั้น คุณครูในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือ สื่อการสอนในทุกมิติ  

AIS Academy เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้เปิดพื้นที่ให้ครูไทยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและผลิตสื่อการเรียน การสอนรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรในวงการการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ยกระดับภาคการศึกษาสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ในช่วงที่ผ่านมา และวันนี้เมื่อจบโครงการก็ทำให้มีถึง 10 ผลงาน จาก 10 คุณครู ที่ชนะเลิศโครงการ THE EDUCATORS THAILAND พร้อมได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แชร์ความตั้งใจของ AIS Academy ผ่านโครงการ THE EDUCATORS THAILAND เพื่อร่วมพัฒนาครูไทยให้เข้าถึง เทคโนโลยีดิจิทัล

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า

เอไอเอสคำนึงถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยเห็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปรับให้มีการเรียน การสอนออนไลน์ เราจึงมุ่งมั่นนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ เข้ามายกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น” 

รวมถึงสนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่เป็นเสมือนกับรากฐานสำคัญของประเทศ ที่วันนี้การทำงานของ AIS Academy ได้เข้าไปทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในมิติต่างๆ ผ่านโครงการ THE EDUCATORS THAILAND โครงการที่ส่งเสริมและมองไปที่บุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู ด้วยการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากร วงการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน” 

ผลจากโครงการนี้ ทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นด้วยหัวใจของครูไทย ที่มีความปรารถนาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด แม้จะเกิดอุปสรรคจากการกักตัวเพราะโควิด 19 ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการจึงล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของการศึกษาในยุคดิจิทัล เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน” 

รีวิว 3 ผลงานโดดเด่น ไอเดียครูไทย กับการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กไทย และเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพความตั้งใจของครูไทยทั่วประเทศในยุคดิจิทัล ที่ทุ่มเทมันสมองและสองมือในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวข้ามยังยุคดิจิทัล ขอหยิบเอา 3 ไอเดียของครูผู้ได้รับรางวัลจากเวที THE EDUCATORS THAILAND มาบอกเล่ากัน 

อ.สุรพจน์ บัวเขียว ประจำโรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร หนึ่งในผู้ชนะการประกวดเผยว่า

มีความปลื้มใจที่ AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโครงข่ายอัจฉริยะเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและจัดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผมได้พัฒนาศักยภาพ โดยตั้งธงไว้ว่าอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลที่ทำให้การสอนวิชาชีววิทยาเข้าใจได้ง่าย หลุดออกจากตัวหนังสือและการจดบันทึก ผ่านเรียนรู้จากการทดลองบนสถานที่จริง”

ผมจึงตั้งใจออกแบบการเรียนรู้ที่มีความหมาย ภายใต้ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บนความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และที่สุดก็ออกมาเป็นสื่อการสอน วิทย์ชิดทุ่ง Science in the field” ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินผลจากนักเรียนที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างดีแล้ว ยังเปิดกว้างให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ด้วย” 

โดยส่วนตัวมองว่าครูไทยยุคดิจิทัลต้องเป็นทั้งครูและครีเอเตอร์ครบในคนเดียว จากการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยสามารถยกระดับได้ และผมตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการทำสื่อการสอนทั้งการถ่ายทำและการตัดต่อ พร้อมนำไอเดียผสานเข้ากับเทคโนโลยี และย้ำว่าไม่เพียงเด็กๆ เท่านั้นที่ต้องเรียนรู้ ครูไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกัน ดังเช่นที่ว่า Lifelong Learning ต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต”  

อ.กฤษณะ วงศ์ริน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ ที่เปิดเผยถึง นวัตกรรมการสอนดิจิทัล สุดครีเอทว่า

ตั้งใจผลิตผลงานการสอน TIME MACHINE ย้อนรอยสู่ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 4 สมัยในรูปแบบ AR และ VR เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน รวมถึงมีแบบทดสอบสะสมคะแนนเสมือนได้แข่งขันกับตัวเองและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปในตัว” 

อีกทั้งนำศิลปะแขนงต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในสื่อการสอน ทั้งการวาดภาพและการวาดทราย การร้องกลอนเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมด้วยการแต่งกายตามยุคสมัยโดยนำการตัดต่อเข้ามาช่วยซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนในโรงเรียนที่มีความตื่นเต้นกับสื่อการสอนใหม่ๆ” 

ในฐานะครูมองว่าไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่ได้ความรู้ ตนเองยังได้พัฒนาศักยภาพอีกด้วย รวมถึงค้นพบความสามารถและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ถือเป็นทรัพยากรทางความรู้ที่ดี การผลิตสื่อการสอนชิ้นนี้ไม่เพียงเป็นการสอนในเรื่องดนตรีไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถบูรณาการไปปรับสอนในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย” 

อ.ศรัญธร พลสวัสดิกุล จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย  ขอหยิบเอาต้นแบบการปรับใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์ให้เกิดแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เด็กไทยสามรถเข้าถึงได้ คือ  ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านผลงาน Coding โดยอาจารย์ศรัญธรได้อธิบายเพิ่มเติมว่า

สื่อการสอนนั้นต้องมีการประยุกต์สิ่งต่างๆ เข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ยิ่งในวิชาที่มีความซับซ้อนอย่างการเขียน Code ครูก็ได้นำเกมส์เข้ามาสอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีการแข่งขันกับตัวเอง อีกทั้งเป็นการฝึกแนวคิดการคำนวณไปในตัว” 

สื่อการสอนออนไลน์มีข้อดีสำหรับผู้เรียนที่สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำๆ ได้จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์เด็กที่อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน การได้ร่วมโครงการในครั้งนี้เสมือนได้พบปะครูที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่ต้องการสร้างสื่อดีๆ ให้กับเด็กๆ และสะท้อนแง่คิดที่ว่า ครูต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ต้องมีการเติมน้ำซึ่งหมายถึงความรู้ตลอดเวลา และที่สำคัญต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทัน โครงการ THE EDUCATORS THAILAND จึงเรียกได้ว่าช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อนำไปต่อยอดในการสอนยุคดิจิทัล” 

สำหรับใครที่อยากชื่นชมผลงานของครูไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวที THE EDUCATORS THAILAND ก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่ ได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ 

ที่มา ; SALIKA

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น