ค้นหา

ใช้ MS.WORD เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเอกสาร

 7 เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้ MS.WORD เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำผลงานวิจัย

เทคนิค Word สำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย

https://www.youtube.com/watch?v=tTE8DmmfaGs...

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word สำหรับเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน

https://www.youtube.com/watch?v=zRZpzxo19xI...

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา

https://www.youtube.com/watch?v=EpyRWsrFI5Q...

การตั้งค่าระยะขอบกระดาษแต่ละหน้า และหน้าที่เริ่มขึ้นบทใหม่ใน Word สำหรับเอกสารงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์

https://youtu.be/j8uSuQdRdAU

เทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word

https://www.youtube.com/watch?v=Wj42h0z9aqE...

เทคนิคการทำดัชนีคำศัพท์ใน Word สำหรับบทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย

https://youtu.be/g6SKpb6C0a0

รวมมิตรเทคนิคเวิร์ด ง่ายกว่าที่คิด

https://youtube.com/playlist...

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น