ค้นหา

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

@หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
- สพฐ. กำหนดวันเวลาสอบ รายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ
- กศจ. /อ.ก.ค.ศ.การศึกษาพิเศษ เป็นผู้จัดสอบ
- สอบพร้อมกันทั่วประเทศ สมัครได้เพียงแห่งเดียว(สพป., สพม., หรือกศ.พิเศษ)

https://drive.google.com/file/d/19zvSjAlC9gIHWNz1CyabsWSyigtK_hAM/view?usp=sharing

@มาตรฐานตำแหน่ง
1.รอง ผอ.รร.
-มีใบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
-เป็นครูชำนาญการ ศน.ชำนาญการ เฉพาะร 38 ค(2)ต้องได้ชำนาญการ มาแล้ว 3 ปี

2. ผอ.รร.
-มีใบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
-เป็นรองผอ.รร ครูชำนาญการพิเศษ ศน.ชำนาญการพิเศษ

 

https://drive.google.com/file/d/1nJ-dZbZEAPNF-vYabint8_NjZrOVjgTD/view?usp=sharing

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น