ค้นหา

สพฐ. เคาะปฏิทินคัดเลือก ‘ผู้บริหารโรงเรียน’ 3.9 พันอัตรา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เข้าพบ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน และรองอำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบและได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำรายละเอียดปฏิทินการรับสมัคร เบื้องต้นจะรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก่อน โดยจากการสำรวจข้อมูลอัตราว่างที่สามารถเปิดรับสัมครได้ในครั้งนี้รวม 3,927 อัตรา คาดว่าจะประกาศรับสมัครในเดือนกันยายน จัดสอบเดือนตุลาคม หลังจากสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงจะทราบอัตราว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกต่อไป 

นายอัมพร กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ต้องดำเนินการจัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ ปี 2566 ในการจัดสอบ ซึ่งน.ส.ตรีนุช ห่วงโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นจึงขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด และย้ำให้ดำเนินการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป

 

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ดำรงตำแหน่งหรือเคยเป็นตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เคยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้หลังจากประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อย จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งแทนอัตราว่างทันที จากนั้น ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ารับการประเมินการปฎิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

น..ตรีนุช ย้ำให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโรงเรียนว่างไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการจัดสอบครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการไม่ถือว่าล่าช้า เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณ และการออกข้อสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ จากเดิมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะดำเนินการจัดสอบเอง แก้ปัญหามาตรฐานข้อสอบ และผู้สมัครวิ่งรอกสอบได้หลายที่ ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตนั้น สพฐ. มีมาตรการดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้ว เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตการสอบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน” นายอัมพร กล่าว 

ความเห็นของผู้ชม

 สอบ ผอ. จะต้องเป็น รอง 2ปี วิทยะฐานะชำนาญการ ถ้าเป็น รกน. 3ปี วิทยะฐานะชำนาญการ สอบ ผอ.ได้ไหมค่ะ
 8/19/2022 6:28:36 AM |  นริศรา
 แสดงความคิดเห็น