ค้นหา

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับ ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว 17 ลว. 25 ก.ค. 2565)

คลิกรายละเอียด >>>

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น