ค้นหา

สพฐ. เร่งจัดทัพและพร้อมจัดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 30 กันยายนนี้ ศธ.มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศธ. เกษียณรวม 18,441 ราย ซึ่งในส่วนของการขอคืนอัตราเกษียณอายุราชการนั้น คงต้องมาดูความจำเป็น เพราะปัจจุบันจำนวนผู้เรียนลดลงขณะที่จำนวนโรงเรียนยังมีมากเท่าเดิมดังนั้นมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ดูตัวเลขเพื่อจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสม ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ซึ่งปีนี้ มีข้าราชการระดับ 11 เกษียณ 1 ตำแหน่งคือ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ.นั้น ยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะยังพอมีเวลา 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดสอบบุคลากรหลายตำแหน่ง โดยหลังจากสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรียบร้อยแล้ว สพฐ. จะดำเนินการบรรจุแต่งแทนอัตราว่าง ซึ่งแบ่งเป็นอัตราว่างที่มีอยู่เดิม 13 ตำแหน่ง และว่างจากการเกษียณอายุราช 63 ตำแหน่ง รวม 76 ตำแหน่ง ไปในคราวเดียวกันในเดือนกันยายน จากนั้นจะรู้อัตราว่าง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสอบคัดเลือกแต่ละตำแหน่งตามลำดับ 

ขณะนี้ต้องรอผลสอบและบรรจุผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯก่อน จึงจะทราบตำแหน่งว่างตามสเต็ป เมื่อสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯได้ ก็จะรู้อัตราว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯและผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ ซึ่งต้องทำให้มีความเชื่อมโยงกันไป โดยคาดว่า การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ก็จะเริ่มจัดสอบรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงเดือนตุลาคม ทั้งหมดนี้เป็นอำนาจของ สพฐ.ในการดำเนินการ โดยคาดว่าจะประกาศปฏิทินสอบได้เร็วๆ นี้ สำหรับการสอบผู้อำนวยการโรงเรียน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ คือ สพฐ. กำหนดปฏิทินสอบในวันและเวลาเดียวกัน โดยจะมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แต่ละแห่งดำเนินการจัดสอบ เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ” นายอัมพรกล่าว 

การสอบและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของ สพฐ.ในครั้งนี้ ไม่ได้รู้สึกหนักใจ การดำเนินการยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่มีเด็กฝาก และไม่มีใครมากดดันแน่นอน ส่วนที่มีกระแสข่าวเด็กฝากตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯนั้น ได้ยินมาบ้างแต่ ไม่มีใครมาฝากกับผม การจัดสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการโดยสำนักงานปลัด ศธ. โดยที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคาลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นเลขานุการ ได้ยินข่าวเรื่องเด็กฝากมาบ้าง แต่ไม่มีใครมาฝากผมและฝากไม่ได้แน่นอน” นายอัมพรกล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น