ค้นหา

ข้อมูลตำแหน่งครูวิชาเอกใดที่ขาดแคลนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งครู 10 วิชาเอก ที่ขาดแคลนมากที่สุด ในอีก 10 ปี โดยข้อมูลดังกล่าวมีไว้ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลโดยใช้ระบบ HRMS ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ OBEC Big Move Big Data with HRMS ซึ่งข้อมูล10 วิชาเอก ที่ขาดแคลนมากที่สุด ในอีก 10 ปี เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

สำหรับ10 วิชาเอก สำหรับบรรจุครูผู้ช่วย ที่ขาดแคลนมากที่สุด ในอีก 10 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2564-2573) มีดังนี้

1. ครูวิชาเอก ประถมศึกษา จำนวน 19,008 อัตรา

2. ครูวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 17,482 อัตรา

3. ครูวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 14,101 อัตรา

4. ครูวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 14,097 อัตรา

5. ครูวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 14,097 อัตรา

6. ครูวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 12,323 อัตรา

7. ครูวิชาเอก วิทยาศาสตร์ ทั่วไป จำนวน 8,232 อัตรา

8. ครูวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 5,232 อัตรา

9. ครูวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,877 อัตรา

10. ครูวิชาเอก ศิลปะ จำนวน 1,811 อัตรา 

ครู 10 วิชาเอก ที่ขาดแคลนมากที่สุด ในอีก 10 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2564-2573) 10 วิชาเอกขาดแคลน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่มา : งานแถลงข่าวเปิดตัวระบบ OBEC Big Move Big Data with HRMS

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น