ค้นหา

สพฐ.เตรียมสรรหา รอง ผอ.สพท.และผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้า การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปี 2565 แทนอัตราว่างเดิม 13 ตำแหน่ง และว่างจากการเกษียณอายุราชการ 63 ตำแหน่งและย้ายมาทำงานที่ส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง รวม 77 ตำแหน่ง ซึ่งทราบว่า  สพฐ. จะรอผลการคัดเลือก เพื่อนำไปบรรจุแต่งตั้ง พร้อมกัน ว่า  ขณะนี้ได้สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว เมื่อ วันที่ 27-28 สิงหาคม ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นจะนำคะแนนการสอบทั้ง 3 ภาค คือ ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่และความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ภาค ข ความสามารถทางการบริหาร  และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารวมกันแล้วหารด้วย 3 ซึ่งคนที่จะผ่านและได้ขึ้นบัญชีจะต้องมีคะแนนรวมจาก 3 ส่วนนี้ 60% หรือ 180 คะแนนขึ้นไป

 

ที่พูดกันมากว่าที่สอบผ่านภาค ก จำนวนมาก เพราะตัดคะแนนแค่50 คะแนน ซึ่งหลายคนได้คะแนน 50, 51 คะแนนก็ผ่าน ก็อยากบอกให้รู้ว่า คนเราเก่งไม่เหมือนกัน บางคนเก่งทำข้อสอบ บางคนเก่งงานบริหาร เก่งเรื่องการปฏิบัติ เราก็มาตัดที่ 50% เพราะฉะนั้นอย่างน้อยคนที่ผ่านภาค ก ก็ต้องให้ได้ 50% ภาค ข ก็ต้องให้ได้ 50% แต่พอมาถึงภาค ค ถ้าภาค ก และข ทำคะแนนได้น้อย ภาค ค ตอนแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ก็ต้องทำคะแนนให้ได้มาก ๆ  เพื่อให้นำไปรวมกับภาค ก และ ภาค ข แล้วคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเมื่อนำคะแนน 3 ส่วนมารวมกันแล้ว น่าจะมีคนที่ได้คะแนนไม่ถึง 60% อยู่ประมาณ 10-20 % ของคนที่สอบผ่านภาค ก  โดยคาดว่าประมาณวันที่ 30-31 สิงหาคม นี้ ก็น่าจะรู้แล้วว่าจะผ่านกี่คน “ปลัดศธ.กล่าว 

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ตอนนี้มีประเด็นเรื่องของคะแนนที่ยังไม่ได้ข้อยุติว่า เมื่อนำคะแนนจาก 3 ส่วนมารวมกันแล้ว หาร 3 ซึ่งจะต้องมีเศษทศนิยม แล้วจะให้มีการปัดเศษ หรือไม่ ตนได้ให้ความเห็นไปว่าไม่ควรปัดเศษ และจุดทศนิยม ก็ควรทิ้งไว้ที่ 4 ตำแหน่ง แล้วจึงนำมาเรียงคะแนนเพื่อให้มีความโปร่งใส เพราะถ้าปัดเศษก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปคณะกรรมการต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง 

นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หลังจากประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ จะต้องเสนอรายชื่อผู้สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีทั้งหมดให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อนุมัติ จากนั้นจะส่งบัญชีทั้งหมดให้ สพฐ.ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งสพฐ.จะดำเนินการบรรจุแทนตำแหน่งรวมทั้งหมด 77 อัตราในคราวเดียว โดยจะเร่งบรรจุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอน จากนั้นจะดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ และขณะนี้ได้กำหนดปฏิทินรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนไว้แล้ว คาดว่าจะรับสมัครในวันที่ 9-15 ตุลาคม 2565 และจะเร่งบรรจุแต่งตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการทำงาน 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น