ค้นหา

ศธ.ประกาศรายชื่อ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 498 ราย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 498 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

 

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkyHpGJxuJLmI97Ai?e=QSTwKb

ที่มา ; แนวหน้า

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น