ค้นหา

สรุปข้อมูลโครงการพาน้องกลับมาเรียน 31 ส.ค.65

สรุปสถิติการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนผู้เรียนทั้งหมดในการติดตามพากลับเข้าระบบการศึกษา จำนวน 57,529 คน ติดตามพบแล้ว 51,876 คน หรือ 90.17% ที่เหลือต้องดำเนินการติดตาม 5,653 คน หรือ 9.83%

สช. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 10,783 คน ติดตามพบแล้ว 10,366 คน ไม่พบตัว 417 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 7,490 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 2,876 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ ย้ายถิ่นที่อยู่

สอศ. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18,612 คน ติดตามพบแล้ว 13,714 คน กำลังติดตาม 3,083 คน และไม่พบตัว 1,815 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 3,284 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 10,430 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว

สพฐ. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28,134 คน ติดตามพบแล้ว 27,796 คน กำลังติดตาม 9 คน และไม่พบตัว 329 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 20,497 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 7,299 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์เรียนต่อ

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ครบทุกคน 100% ภายในปี 2565 

ที่มา ; ศธ 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น