ค้นหา

แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2567

แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2567

สพฐ.ปักหมุด 1,808 จุด ทำ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

สพฐ.ปักหมุด 1,808 จุด ทำ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 77 จังหวัด

จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 77 จังหวัด

สอศ.ประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2567

สอศ.ประกาศสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2567

ก.ค.ศ.ยกเครื่อง ‘ศึกษานิเทศก์’ หวังดึงคนคุณภาพ

ก.ค.ศ.ยกเครื่อง ‘ศึกษานิเทศก์’ หวังดึงคนคุณภาพ

ปรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา