ค้นหา

-

ศธ. ทำความเข้าใจ-พัฒนาครู รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ศธ. ทำความเข้าใจ-พัฒนาครู รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

kickoff นำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน 265 โรงเรียน

kickoff นำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน 265 โรงเรียน

เตรียมประชาสัมพันธ์รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

เตรียมประชาสัมพันธ์รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564