ค้นหา

-

ครม.เห็นชอบเพิ่ม 11 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รวม 19 จังหวัด)

ครม.เห็นชอบเพิ่ม 11 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รวม 19 จังหวัด)

ถกบอร์ดสภาการศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

 ถกบอร์ดสภาการศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

นโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ 2567 เน้นการศึกษาความปลอดภัย

นโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ 2567 เน้นการศึกษาความปลอดภัย