ค้นหา

-

สพฐ.ระดมความเห็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สพฐ.ระดมความเห็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

เปิด 7 ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปการศึกษาในวันครู

เปิด 7 ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปการศึกษาในวันครู

นายกรัฐมนตรีชี้ครูเป็นหัวใจหลักพัฒนาเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายกรัฐมนตรีชี้ครูเป็นหัวใจหลักพัฒนาเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา